INFORMACJA O ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH


 • zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w oddziałach całodziennych 6.30-16.30 i w oddziałach 5-cio godzinnych 8.00-13.00,
 • odziały przedszkolne znajdować się będą w wydzielonej części budynku na parterze,
 • zajęcia będą odbywały się w nowych wyremontowanych salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt i bazę edukacyjną oraz toalety dostosowane do dzieci w wieku przedszkolnym,
 • na zajęcia uczęszczać będą dzieci w wieku od 3 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, (w grupach 3-latki, 4-latki, 5-latki i 6-latki),
 • gwarantujemy przedszkolakom naukę i zabawę w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa,
 • rozwój dzieci odbywać się będą podczas różnorodnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną wspomaganą przez specjalistów (pedagoga, logopedę i terapeutę),
 • dzieci będą uczestniczyły w zajęciach rozwijających zainteresowania i zdolności (j.angielski, zajęcia umuzykalniające, rytmiczne, sportowe, taneczne (zumba), plastyczne),
 • posiadamy nowy plac zabaw oraz boisko sportowe,
 • nasz budynek jest monitorowany,
 • stołówka szkolna wydaje smaczne, pożywne obiady i zapewnia posiłki dzieciom w oddziałach całodziennych,
 • dzieci uczestniczą w licznych uroczystościach, spotkaniach, wycieczkach, wyjściach do kina, teatru, muzeum, konkursach, przeglądach, quizach i warsztatach.
Zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych
odbywają się poprzez system elektroniczny
za pośrednictwem strony internetowej
w dniach 8.03-31.03.2016r.
oraz
w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00
wtorek do 15.30