INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWEJ


Szkoła Podstawowa nr 32 to placówka z wieloletnimi tradycjami, otwarta na potrzeby dzieci i rodziców.
Nasze atuty to:
 • praca w systemie jednozmianowym,
 • doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • każde klasa w szkole posiada swoją salę lekcyjną, która podzielona jest na część dydaktyczną i zabawową,
 • sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny i tablice interaktywne,
 • możliwość pozostawienia podręczników i przyborów w szkole,
 • pracownia komputerowa z dostępem do Internetu,
 • sala gimnastyczna mała i duża wyposażone w sprzęt sportowy oraz basen i nowoczesne boisko szkolne,
 • audiowizualna sala do nauki j.angielskiego,
 • pracownia plastyczna,
 • biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem i z Centrum Informacji Multimedialnej,
 • nowy plac zabaw oraz zestaw zabawek i sprzętu "Radosna szkoła",
 • świetlica szkolna czynna od 7.00-16.30 oferuje dzieciom ciekawe zajęcia oraz możliwość odrabiania lekcji,
 • w stołówce szkolnej wydawane są dwudaniowe smaczne i pożywne obiady,
 • w czasie drugiej przerwy dzieci spożywają śniadanie w stołówce szkolnej,
 • uczniowie uczestniczą w programie "Szklanka mleka", "Owoce i warzywa w szkole",
 • w szkole jest gabinet stomatologiczny i lekarski, w którym przyjmuje pielęgniarka,
 • szkoła jest monitorowana,
 • prowadzone są bezpłatne zajęcia wspomagające rozwój uczniów (logopedyczne, terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, świetlicowe, nauki pływania - posiadamy certyfikat - "SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE", "SZKOŁA WSPÓŁPRACY", "SZKOŁA JAKOŚCI", "SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ".
Zapisy uczniów do klas pierwszych odbywają się
przez system elektronicznej rekrutacji
za pośrednictwem strony internetowej
w dniach 1.03-31.03.2016r.
oraz
w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00
wtorek do 15.30