DOKĄD PO POMOC W TORUNIUADRES
NR TELEFONU
ADRES STRONY INTERNETOWEJ
Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieżyul. Prosta 4
56-622-12-30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinieul. Konstytucji 3-Maja 40c
56-650-85-65
Ofiary Przemocyul. M.Skłodowskiej-Curie 82-84
56-477-00-91
Dopalacze, narkotyki - eksperymentowanie, uzależnienieul. Szosa Bydgoska 1
56-622-89-08
Polskie Towarzystwo Zapobiegania NarkomaniiPlac św. Katarzyny 9
56-655-52-70
Lecznictwo Psychiatryczneul. Marii Curie-Skłodowskiej 27/29
56-658-07-00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaul. Osikowa 11
56-648-10-41
Sąd Wydział Rodzinny i Nieletnichul. Młodzieżowa 31
56-610-58-15
Straż Miejskaul. Grudziądzka 157
56-622-58-77 / 986
Świetlice środowiskowe
Ogniska wychowawcze

Toruńskie Centrum CARITASul. Szosa Bydgoska 1
56-654-05-43
Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo "Powrót z U"ul. Jęczmienna 10
56-622-62-14
Pedagog Szkolny SP 32ul. Kos. Kościuszkowskich 11
56-648-16-59


DOKĄD PO POMOC ONLINENR TELEFONUADRES STRONY INTERNETOWEJ
Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka800-12-12-12
Telefon Zaufania Dzieci i Młodzieży116111
Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania801-19-99-90
Poradnie on-line - dopalacze, środki psychotropowe, narkotyki801-19-99-90
Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"801-12-00-02
Pomoc dla Rodzin Dzieci Dotkniętych Problemem Alkoholowym i Narkotykowym "Pomarańczowa Linia"801-14-00-68
Infolinia dla nauczycieli i rodziców w sprawach dot. bezpieczeństwa, agresji w szkole, cyberagresji800-10-01-00
Uzależnienia behawioralne (od hazardu, Internetu, gier komputerowych)
HIV / AIDS801-88-84-48
Poradnia dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym