Nasi nauczyciele to ludzie pracujący z pasją. W skład kadry pedagogów wchodzą specjaliści z wielu dziedzin takich jak m.in.: oligofrenopedagogika, socjoterapia, muzyka, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Szeregi pracujących z nami nauczycieli zasilają instruktorzy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza, Polskiego Centrum Origami.

Nasza kadra nieustannie się rozwija, biorąc udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, a także samodzielnie prowadząc tego rodzaju zajęcia dla innych nauczycieli.

W swojej pracy wykorzystujemy nie tylko doświadczenie zdobyte na studiach, kursach i warsztatach, ale także wplatamy w nią nasze zainteresowania, umiejętności i inspiracje rozwijane w pozazawodowych obszarach działalności.