"Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, z potencjalną, wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wszelkiej twórczości oraz z dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju."
Dawid Lewis


Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 32 rozpoczęły swoją działalność w sierpniu 2016 roku.

Kontynuują one tradycję otwartości na potrzeby małego dziecka, wspierania go, rozwijania umiejętności i talentów. Zależy nam, by dzieci czuły się u nas bezpiecznie i radośnie. Odpowiadamy na dziecięce pytania, pomagamy zrozumieć świat, uczymy wrażliwości i szacunku dla drugiego człowieka. Pamiętamy, że czas dzieciństwa, to czas zabawy i twórczej aktywności.

Oddziały przedszkolne w SP 32 to miejsce przyjazne dzieciom, a rodzice i nauczyciele tworzą atmosferę życzliwej współpracy.

W SP 32 mieszczą się 4 oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każdy oddział liczy 25 dzieci.
3-latki - Mali odkrywcy
4-latki - Poszukiwacze skarbów
5-latki - Łowcy przygód
6-latki - Podróżnicy

Sale naszych podopiecznych wyposażone są w estetyczne i funkcjonalne meble spełniające standardy przyjęte dla małego dziecka. Różnorodność zgromadzonych pomocy dydaktycznych i zabawek sprzyja zaspokajaniu naturalnych potrzeb poznawczych dzieci.
Oddziały przedszkolne posiadają również salę do ćwiczeń gimnastycznych, zajęć rytmicznych, a także miejsce do organizowania uroczystości, występów teatralnych, koncertów, warsztatów. W budynku zainstalowano intuicyjne domofony oraz szybki, bezprzewodowy Internet. Dodatkowo obiekt znajduje się pod ciągłym nadzorem kamer.

KONCEPCJA ROZWOJU ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Każde dziecko jest dla nas ważne!

Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się kochane, bezpieczne, traktowane indywidualnie i podmiotowo. Stworzymy warunki i pomożemy mu poznać swoje możliwości, być samodzielnym, aktywnym, twórczym i otwartym na nowe doświadczenia.

Nasze przedszkole:

 • Kształtuje postawy prozdrowotne, związane ze zdrowym odżywianiem się, aktywnym spędzaniem czasu oraz unikaniem zagrożeń

 • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo

 • Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka

 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców

 • Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka

 • Organizuje sprawne zarządzanie placówką, dba o dobry wizerunek placówki w środowisku

 • Wspiera w rozwoju zawodowym nauczycieli, wykorzystuje potencjał i inwencję pracowników

 • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU
 • Czuje się bezpieczne, jest optymistyczne, wesołe, otwarte

 • Jest akceptowane takie, jakie jest

 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces

 • Jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania

 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie

 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z nimi

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki

 • Osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą sukces edukacyjny