Dane kontaktowe

drużynowa - trop. Maria Lewicka
e-mail: jabulko.ml@gmail.com
Strona szczepu na Facebook'u: https://www.facebook.com/50stdhigz/?fref=ts
Fanpage gromady na Facebook'u: https://www.facebook.com/51TGZ/?fref=nf


Historia i działalność

51 Toruńska Gromada Zuchowa "Brykające Tygryski" zrzesza 28 dzieci z klas 1-3. Zbiórki odbywają się w środy od godz. 17:30 do 18:45. Gromada wchodzi w skład 50 Szczepu Toruńskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Virgo Silva" im. gen. Roberta Baden-Powella.

Gromada zuchowa zrzesza dzieci w wieku 7-10 lat. Na cotygodniowych zbiórkach zuchy zdobywają sprawności takie jak np. Miś Wojtek, Muzykolog, Czarodziej, Europejczyk itp. Zuchy zarówno rozwijają się fizycznie jak i tworzą rozmaite prace plastyczne, a podczas zdobywania sprawności uczą się dużo nowych rzeczy. Staramy się "uczyć poprzez zabawę". Zuchy podzielone są na małe grupy - szóstki na czele, których stoi szóstkowy. Na zbiórkach stawiamy na dobrą zabawę i integracje.

W ciągu roku wyjeżdżamy także na 3-dniowe biwaki, a w okresie letnim na 10 -dniowy obóz. W pracy śródrocznej aktywnie uczestniczymy w imprezach organizowanych przez Hufiec ZHP Toruń takich jak: Ogólnopolski Rajd Kopernikański, czy zbiórek zuchów z całego Torunia takich jak Start Zuchowy czy Zuchowa Wiosna. Nasz szczep w ostatnich latach wygrał konkurs na ekologiczną drużynę Hufca ZHP Toruń, który miał na celu upowszechnianie ekologicznych postaw.Obrzędowość

 • Nazwa - "Brykające Tygryski"

 • Barwy - pomarańczowo-białe (część pomarańczowa - charakterystyczna dla gromady, część biała - wspólna dla szczepu)

 • Totem gromady

 • Kronika gromady

 • Koszulki z tygryskiem i nazwą gromady


Kadra

 • Drużynowa - trop. Maria Lewicka, 17 lat
  Ukończone kursy: Kurs Drużynowych Zuchowych, Kurs Przewodnikowski. Realizuję próbę na stopień instruktorski oraz stopień Harcerki Orlej.

 • Opiekun drużyny - phm. Aleksandra Trędewicz HR.
  Członek Komisji Stopni Instruktorskich i Zastępca Komendanta Hufca. Ukończone kursy: Kurs Drużynowych Zuchowych, Kurs Podharcmistrzowski, Kurs Pierwszej Pomocy, Kurs Kadry Kształcącej.

 • Przyboczna - trop. Sylwia Wierzbowska, 16 lat
  Realizuje próbę na stopień HO, niedługo otworzy próbę na stopień instruktorski. Ukończone kursy: Kurs Zastępowych, Kurs Przewodnikowski.

 51 Toruńska Gromada Zuchowa "Brykające Tygryski"
Kliknij zdjęcie, żeby powiększyć