Regulamin wypożyczalni

 • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.
 • Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym jedną lekturę) na okres dwóch tygodni.
 • Książki nie należy przetrzymywać.
 • Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 • Książkę należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić.
 • Pod koniec roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.Regulamin czytelni

 • Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 • Przed wejściem do czytelni torby i plecaki należy zostawić w wyznaczonym do tego miejscu.
 • Każdy czytelnik wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
 • Wykorzystane czasopisma i książki odnosi się na ustalone miejsce.
 • W czytelni należy zachować ciszę.