Nasza szkoła należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Celem edukacyjnym, który założyliśmy, jest kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju. Do zadań, które przed sobą wytyczyliśmy należy: stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju, uświadamianie pracownikom i uczniom własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia, uświadomienie współzależności pomiędzy zdrowiem fizycznym, psychicznym i duchowym.

Zwracamy uwagę na higienę osobistą, bezpieczeństwo, ryzyko związane z różnymi sytuacjami życiowymi. W szkole istnieje kuchnia i stołówka, gdzie można zjeść zdrowy i smaczny posiłek. Pracownicy kuchni dużą wagę przywiązują do sposobu przechowywania żywności, układania jadłospisów.

Nauczyciele wychowania fizycznego uświadamiają uczniom potrzebę uprawiania sportu, aktywnego wypoczynku. Stale kontrolują higienę uczniów przed i po zajęciach wychowania fizycznego. Na lekcjach WF przeprowadzają pogadanki. Prowadzone są lekcje otwarte dla rodziców w celu zaprezentowania umiejętności dzieci oraz wskazania potrzeby i celowości uczestnictwa w zajęciach pływania.

Szkoła leży w pobliżu lasu, gdzie odbywają się liczne zajęcia ruchowo-sportowe.

Na terenie szkoły mamy gabinet stomatologiczny i gabinet pielęgniarki. W świetlicy jest sala promująca zdrowie.

W każdym roku wszyscy uczniowie biorą udział w akcji "Sprzątania Świata".

Wychowawcy klas uświadamiają uczniom konieczność zachowania bezpieczeństwa podczas lekcji, przerw, w czasie zabaw i zajęć ruchowych. W realizacji zadań prozdrowotnych biorą udział wszyscy nauczyciele.


Kliknij zdjęcie, żeby powiększyć


 

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Zachowaj sylwetkę


Opis i cele
programu


List
KIK


Kujawsko-Pomorskie
CertyfikatyGAZETKA "OWOCOWE WIEŚCI Z SP 32"


NR 1

NR 2
 

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA
Szkolenie dla nauczycieli dotyczące pierwszej pomocy
Kliknij zdjęcie, żeby powiększyć


Koszulki ekologiczne - projekt klas VKliknij zdjęcie, żeby powiększyć