Cena obiadów w marcu: 60,00 zł

Nr konta bankowego: 71 1160 2202 0000 0000 6171 9850

Prosimy o dostarczenie potwierdzenia przelewu w dniach:
26.02.2018r.w godz. 10.00 - 15.00 (poniedziałek)
27.02.2018r.w godz. 10.00 - 15.00 (wtorek)
28.02.2018r.w godz. 08.00 - 15.00 (środa)

UWAGA!
Potwierdzenie wpłaty powinno zawierać:
imię, nazwisko i klasę ucznia, datę oraz nazwę miesiąca, za który płaci
.
Każdy dzień zgłoszonej w kuchni nieobecności dziecka (odpis) to 3 zł mniej w kwocie do zapłaty.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 56 6481172.

Przerwa w zapisach od 12.00 do 12.50

ZAPISY NA OBIADY - INFORMACJE DODATKOWE
  • W czasie dużej przerwy obiadowej, tzn. w godz. 12.25-12.50 nie ma możliwości okazywania potwierdzenia wpłaty za obiady.
  • Przyjmowanie zgłoszeń na obiady kończy się 14-go dnia danego miesiąca.
  • Uczniowie, którzy po terminie okreslonym przez szkołę, okażą potwierdzenie wpłaty za obiady, otrzymają obiad od następnego dnia po zgłoszeniu.
  • Po zgubieniu karty obiadowej uczeń nie otrzymuje duplikatu.

INFORMACJE DLA ALERGIKÓW

Informacje o alergenach zamieszczone są w jadłospisie.

JADŁOSPIS OBIADOWY

01/2018
12/2017
11/2017
10/2017
09/2017

Godziny wydawania obiadów: 11.30-13.40