INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu informuje o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017. W n/w dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.
  • 31.10.2016r. - poniedziałek (przed Uroczystością Wszystkich Świętych)
  • 22.12.2016r. - wtorek (Jasełka, Świąteczne spotkania w klasach)
  • 02.05.2017r. - wtorek (pomiędzy dniami ustawowo wolnymi)
  • 01.06.2017r. - czwartek (Dzień Dziecka, Dzień Sportu)
  • 16.06.2017r. - piątek (po Bożym Ciele)
  • 22.06.2017r. - czwartek (spotkania z wychowawcami)

Podstawa prawna: §5 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz.432 z późn. zm.)