SAMORZĄD UCZNIOWSKI tworzą przedstawiciele klas I-VI. Najważniejszą funkcję pełni w nim Rada Uczniowska.


RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - ROK SZKOLNY 2016/2017

  • Maciej Kur - przewodniczący

  • Marta Wojnowska - z-ca przewodniczącego

  • Michalina Mazurek - skarbnik

  • Marta Długosz - sekretarz

  • Opiekun Samorządu Uczniowskiego - p. Tomasz Strużanowski

  • Nauczyciel reprezentujący samorządy klas I-III - p. Joanna Gietek

Rada Uczniowska jest najwyższym organem Samorządu Uczniowskiego. Tworzą ją uczniowie wybrani w tajnym, bezpośrednim głosowaniu, spośród wszystkich przedstawicieli samorządów klasowych. Jej głównym zadaniem jest koordynowanie pracy Samorządu, podejmowanie decyzji związanych z działalnością uczniów na rzecz szkoły oraz reprezentowanie społeczności uczniowskiej na terenie miasta.


Samorząd Uczniowski wspólpracuje z samorządami toruńskich szkół oraz aktywnie włącza się w akcje organizowane przez Carritas, Polską Akcję Humanitarną i Polski Czerwony Krzyż.