GEN. BRYG. PROF. ELŻBIETA ZAWACKA


 


Dnia 30.08.94 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podjęto uchwałę o nadaniu szkole imienia AK. Projekt spotkał się z życzliwym przyjęciem Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego. Aby przybliżyć młodzieży idee AK i jej bohaterów z inicjatywy Państwa Teresy i Zdzisława Knoblów, polskich emigrantów z Kanady powstała fundacja. Efektem współpracy z fundacją było ufundowanie sztandaru. Od 1995 r. poszerzono program nauczania historii, akcentując działalność AK na Pomorzu, która funkcjonowała tutaj w szczególnie trudnych warunkach.


Kliknij zdjęcie, żeby powiększyć

W programie wychowawczym szkoły uwzględniono tematykę związaną z historią AK Odbyły się lekcje, poświęcone przybliżeniu wizerunku i zasług członków tej organizacji w walce o wolną i niepodległą Polskę. Młodzież naszej szkoły zaczęła gromadzić pamiątki, dokumenty historyczne, wykonała albumy związane z przyszłym patronem szkoły. Przygotowana została również wystawa dokumentująca historię AK na Pomorzu przez fundację Archiwum Pomorskie AK.

Samorząd Szkolny otoczył opieką pomnik i miejsca pamięci poświęcone Armii Krajowej. Prezydent miasta Torunia z tej okazji ufundował szkole tablicę pamiątkową.


Kliknij zdjęcie, żeby powiększyć

  


Dorota Myjkowska - opiekun Samorządu Uczniowskiego i Pocztu Sztandarowego

Bożena Rzemieniuk - dyrektor szkoły

Odznaczone w dniu 8 marca 2013r. Medalem "Pro Patria" przez Kierownictwo Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.
 

SZARE SZEREGI (prezentacja)


 

Szkoła Podstawowa Nr 32 świętuje

"Nas nie stanie, lecz Ty nie zginiesz (...)
Armio Krajowa"
/Z.Kabata/


 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
składają podziękowanie wszystkim gościom
za uhonorowanie swą obecnością
obchodów 20 rocznicy nadania Szkole Podstawowej nr 32
zaszczytnego imienia Armii Krajowej.

Dziękujemy za Państwa życzliwość, słowa uznania, i przekazane prezenty.
Jesteśmy dumni, że godne upamiętnienie patrona, uhonorowania gości,
kombatantów-żołnierzy Armii Krajowej podkreśliło ciągłość tradycji
niepodległościowych oraz zwróciło uwagę na rolę patriotyzmu
i pamięci historycznej w życiu najmłodszych Polaków.


Zdjęcia z uroczystości 20-lecia nadania szkole imienia Armii Krajowej
http://www.um.torun.pl/pl/swieto-w-szkole-podstawowej-nr-32
http://www.um.torun.pl/pl/szkola-podstawowa-nr-32-swietuje