Zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne
prowadzone przez Gminę Miasta Toruń
27.02.2017r. - 11.06.2017r.Zajęcia pozalekcyjne inne niż sportowo-rekreacyjne
prowadzone przez Gminę Miasta Toruń
13.02.2017r. - 09.06.2017r.Zajęcia prowadzone w ramach realizacji zadań statutowych szkoły w roku szkolnym 2016/2017Zajęcia pozalekcyjne - Fundacja IN SPE
19.09.2016r. - 23.06.2017r.Zajęcia dodatkowe odpłatne
rok szkolny 2016/2017