Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018
Zajęcia pozalekcyjne inne niż sportowo-rekreacyjne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń
(02.10.2017-15.12.2017 - 11 tygodni)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne (25.09.2017-09.12.2017 - 10 tygodni)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne z przeznaczeniem na zajęcia Toruńskiej Akademii Siatkówki
(16.10.2017-15.12.2017 - 9 tygodni)
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
(25.09.2017-09.12.2017 - 10 tygodni)
Zajęcia pozalekcyjne - Fundacja IN SPE
Zajęcia prowadzone w ramach realizacji zadań statutowych szkoły