Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018
Zajęcia pozalekcyjne inne niż sportowo-rekreacyjne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń
(26.02.2018-08.06.2018 - 15 tygodni)
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
"Profilaktyka wad postawy poprzez aktywność sportowo-rekreacyjną"
(26.02.2018-08.06.2018 - 15 tygodni)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne z przeznaczeniem na zajęcia Toruńskiej Akademii Siatkówki
(26.02.2018-08.06.2018 - 15 tygodni)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne (25.09.2017-09.12.2017 - 10 tygodni)
Zajęcia pozalekcyjne - Fundacja IN SPE
Zajęcia prowadzone w ramach realizacji zadań statutowych szkoły