SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW (2017/2018):


W skład prezydium wchodzą ponadto:

  • Dyrektor szkoły - p. Bożena Rzemieniuk

  • Z up. Dyrektora - p. Aleksandra Wojciechowska

  • przedstawiciele rad oddziałowychW celu wypełniania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców. Określa on także zasady działania rady.Regulamin Rady Rodziców SP32