Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (czyli terapia pedagogiczna) zorganizowane są dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się pisania i czytania. Celem zajęć jest usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych dziecka oraz ich współdziałania, czyli korekcja, a także usprawnianie funkcji dobrze rozwijających się celem wspomagania tych słabiej funkcjonujących lub częściowego ich zastępowania, czyli kompensacja.

Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących następstwem szkolnych niepowodzeń oraz wypracowanie motywacji do nauki. Terapia pedagogiczna zmierza do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Na zajęcia uczęszczają uczniowie z klas 0-VI. Pracujemy w małych 2-5 osobowych grupach. Dobór ćwiczeń ze względu na treść, formę i czas trwania dostosowany jest do możliwości poznawczych i specyficznych potrzeb każdego dziecka.


Terapeuta Violetta Rybicka z dziećmi
Kliknij zdjęcie, żeby powiększyć
 

Wystawa prac "LENIWA ÓSEMKA" w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji
 Godziny pracy terapeuty
DzieńGodziny
Poniedziałek10.30 - 15.30
Wtorek10.30 - 15.30
Środa07.45 - 14.45
Czwartek10.30 - 14.45
Piątek10.30 - 13.30

Gabinet terapeutyczny mieści się w sali 303 (parter).