SZANOWNI RODZICE

Nasza szkoła - SP 32 w Toruniu - jest szkołą publiczną powstałą w lutym 1992r. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty i Wychowania.


Kliknij zdjęcie, żeby powiększyć

 • Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 • Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo i komfort nauki.
  W przestronnym budynku mieści się samodzielna szkoła podstawowa.

 • Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole.

 • Aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy szkoły.

 • Dbamy o funkcjonalne i estetyczne wyposażenie.

 • Utrzymujemy stałe i efektywne kontakty z instytucjami, organizacjami, mediami i środowiskiem lokalnym.

 • Promujemy swoją działalność pozyskując przy tym sponsorów i sprzymierzeńców.

 • Szkoła cieszy się uznaniem, jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, przyjazna dzieciom.

 • Dysponujemy:
  • pracownią komputerową z dostępem do internetu
  • salą gimnastyczną
  • basenem
  • siłownią
  • salką do gimnastyki korekcyjnej
  • boiskiem koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, bieżnią
  • zespołem pracowni przedmiotowych
  • radiowęzłem
  • biblioteką i czytelnią
  • świetlicą i stołówką

 • W szkole czynny jest gabinet stomatologiczny.

 • Kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia innowacji pedagogicznych o zróżnicowanym charakterze to kolejny atut naszej szkoły.
  W kształceniu wykorzystujemy:
  • techniki C.Freineta i elementy dramy
  • zestaw kontrolny PUS (Pomyśl, Ułóż, Sprawdź)
  • krzyżówki, gry i zabawy dydaktyczne, zadania o zwiększonym stopniu trudności
  • różnorodne sposoby efektywności uczenia się
  • wycieczki krajoznawczo-turystyczne i elementy ekologii
  • zajęcia kulturalno-artystyczne
  • programy terapeutyczne

 • Uczymy nieodpłatnie języka angielskiego od pierwszej klasy.

 • W szkole czynny jest gabinet stomatologiczny.

 • Szkoła oferuje nie tylko doskonałe warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej programem nauczania, ale daje możliwość samorealizacji i kształtowania własnych zamiłowań w wielu kołach zainteresowań.
  Istnieją koła przedmiotowe:
  • ekologiczne
  • matematyczne
  • polonistyczne
  • sportowe
  • komunikacyjne
  • informatyczne
  • językowe (angielski, francuski)
  Wzbogacają one wiedzę i przygotowują do konkursów. » zobacz plan zajęć kół zainteresowań

 • Zainteresowania artystyczne dzieci mogą rozwijać także w kołach:
  • teatralnym
  • plastycznym
  • tanecznym
  • muzycznym (chór)

 • Dzieci mają możliwość wyrównania wiedzy i umiejętności na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

 • W naszej szkole działa:
  • Samorząd Uczniowski
  • Rada Rodziców
  • PCK
  • Drużyna ZHP

 • Organizujemy wiele imprez turystycznych i kulturalnych:
  • wycieczki klasowe i międzyklasowe
  • biwaki
  • wyjazdy wakacyjne, obozy, kolonie
  • zabawy taneczne
  • konkursy
  • przedstawienia teatralne
  • wystawy
  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  • turnieje sportowe
  • koncerty charytatywne

 • Należymy do Konsorcjum Szkół Promujących Zdrowie, mamy szkolnego koordynatora promocji zdrowia.

 • Uczniowie naszej szkoły mogą liczyć na przychylność i pomoc wysoko wykwalifikowanej kadry:
  • nauczycielskiej
  • pedagoga szkolnego
  • socjoterapeuty
  • terapeuty
  • logopedy
 

TAK SIĘ ZMIENIA NASZA SZKOŁA


http://www.torun.pl/pl/cieplej-w-szkolach-i-przedszkolach
 

Raport z ewaluacji Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej.
Zachęcamy do zapoznania z wynikami i wnioskami.