DRUKI
Oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku szkolnego-przedszkolnego
Rezygnacja rodzica z uczęszczania jego dziecka na lekcje etyki
Rezygnacja rodzica z uczęszczania jego dziecka na lekcje religii
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka
Rezygnacja z zajęć programowania
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego
Rezygnacja rodzica z uczęszczania jego dziecka na lekcje wychowania do życia w rodzinie
Deklaracja odbioru dziecka z placówki
Wniosek rodziców o zwolnienie z w-f