Przedszkole SP32

  Grudzień 2017  

Basen Szkoły Podstawowej Nr 32 w Toruniu
będzie nieczynny w dniu 19.12.2017r. od godziny 17.00
oraz w dniach przerwy świątecznej od 27.12.2017r. do 29.12.2017r.

  Październik 2017  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
NAGRODZENI NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE SP 32 - 2017/2018

Złoty Krzyż Zasługi
Bożena Rzemieniuk

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia
Katarzyna Bublewicz, Aleksandra Wojciechowska

Szklany Anioł - wyróżnienie dla emerytowanego nauczyciela
za znaczący wkład w rozwój toruńskiej oświaty

Bronisława Duszyńska

Stypendium Prezydenta Miasta Torunia
Igor Juda, Tymoteusz Stępkowski, Paweł Szymański, Maciej Tarkahttp://www.torun.pl/pl/swieto-nauczycieli
http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/...
http://um.torun.pl/pl/nauka/programy-stypendialne-dla-uczniow/...
 

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023

» pobierz dokument «
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 przypomina,
że ubezpieczenia uczniów mają charakter dobrowolny,
a wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego dokonują rodzice.

Dyrektor, ani inne osoby działające na rzecz Szkoły (np. Rada Rodziców)
nie są uprawnione do dokonywania jakichkolwiek czynności związanych
z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

  Wrzesień 2017  

Obiady od września 2017 roku będą odpłatne na konto - przelewem.
Na podstawie dowodu wpłaty będzie można odebrać kartę obiadową.

 

Tabela opłat za wynajem pomieszczeń SP32
w roku szkolnym 2017/2018

» pobierz dokument «