Przedszkole SP32

  Październik 2017  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
NAGRODZENI NAUCZYCIELE SP 32 - 2017/2018

Złoty Krzyż Zasługi
Bożena Rzemieniuk

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia
Katarzyna Bublewicz, Aleksandra Wojciechowska

Szklany Anioł - wyróżnienie dla emerytowanego nauczyciela
za znaczący wkład w rozwój toruńskiej oświaty

Bronisława Duszyńskahttp://www.torun.pl/pl/swieto-nauczycieli
http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/...
 

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023

» pobierz dokument «
 

Konkursy przedmiotowe organizowane
przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2017/2018

Informacja » pobierz dokument «
Oświadczenie » pobierz dokument «
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 przypomina,
że ubezpieczenia uczniów mają charakter dobrowolny,
a wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego dokonują rodzice.

Dyrektor, ani inne osoby działające na rzecz Szkoły (np. Rada Rodziców)
nie są uprawnione do dokonywania jakichkolwiek czynności związanych
z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.
 

Zapraszamy do składania ofert cenowych na:
pomoce naukowe, stół laboratoryjny mobilny,
szafę na odczynniki chemiczne, dygestorium.

» pobierz dokument «

  Wrzesień 2017  

Obiady od września 2017 roku będą odpłatne na konto - przelewem.
Na podstawie dowodu wpłaty będzie można odebrać kartę obiadową.

 

Tabela opłat za wynajem pomieszczeń SP32
w roku szkolnym 2017/2018

» pobierz dokument «