Przedszkole SP32

  Sierpień 2017  

Zapraszamy do składania ofert na zakup:
1) wyposażenia w meble przedszkolne,
2) szafek szatniowych dla uczniów,
3) wyposażenia w meble dla klas starszych.  Czerwiec 2017  

UWAGA!
ZEBRANIE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ODBĘDZIE SIĘ
12.09.2017r. o godz. 17.00
 

ZEBRANIE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI DZIECI
Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
ODBĘDZIE SIĘ 30.08.2017r. o godz. 17.00
Informacja dotycząca podręczników i listy rzeczy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych zostanie przekazana podczas zebrania Wychowawców z Rodzicami w dniu 30.08.2017r.
 

DZIECI 3-4-LETNIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA
NA DNI ADAPTACYJNE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 31.08-01.09.2017r.
(czwartek, piątek) w godzinach 10.00-11.00
 

UWAGA!
W załączeniu znajduje się informacja przypominająca
zasady ubiegania się o Nagrodę i Stypendium Prezydenta Miasta Torunia
dla uczniów zdolnych za rok szkolny 2016/2017.

 

Dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w okresie
przerwy wakacyjnej 5-godzinnych oddziałów przedszkolnych danej szkoły,
mogą być zgłaszane do każdej innej szkoły pracującej w tym czasie.
Po wyczerpaniu miejsc dzieci będą kierowane do innych szkół.
Uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego w innej szkole odbywa się
na warunkach określonych statutem tej szkoły.

Ze względów organizacyjnych zapisy dzieci na okres wakacyjny (lipiec, sierpień) będą odbywały się od 8 czerwca do 20 czerwca 2017r. (uwzględniając przerwę podaną w harmonogramie i w miarę posiadania wolnych miejsc).

Harmonogram przerw wakacyjnych w 5-godzinnych
oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych - rok 2017


 

Zapraszamy do udziału w przetargu
na wymianę wyłazów na systemowe,
ułożenie wykładziny homogenicznej w 4 klasach,
wykonanie piaskownicy wraz z zagospodarowaniem terenu

 

Gala laureatów konkursów przedmiotowych w Toruniu

http://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=7276


  Maj 2017  

Od 29 maja do 2 czerwca 2017r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klas I mają obowiązek złożyć pisemne oświadczenie (wzór do pobrania z systemu rekrutacyjnego lub w sekretariacie szkoły), czyli potwierdzenie woli przyjęcia kandydata.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą podane do publicznej wiadomości w dniu 6 czerwca 2017r.

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 

Spotkanie z zastępcą prezydenta Zbigniewem Fiderewiczem
w ramach programu ERASMUS+ (2016-2018)http://www.torun.pl/pl/mlodzi-europejczycy-w-toruniu


  Kwiecień 2017  

Projekt ERASMUS+ (2016-2018) w Szkole Podstawowej nr 32

http://www.nowosci.com.pl/dzielnice/skarpa-kaszczorek/...


  Luty 2017  

"Windsurfing"
OFERTA OBOZU SPORTOWEGO LATO 2017 DĄBKI
25.06.2017r. - 02.07.2017r.
  Styczeń 2017  

Spot podsumowujący akcję "Serce za odwagę", w której Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu miała zaszczyt brać czynny udział.
W akcji wzięły udział 183 szkoły i przedszkola z całej Polski, angażując łącznie 3000 dzieci. Piękne kartki przygotowane własnoręcznie przez uczniów ucieszyły weteranów i sprawiły im naprawdę ogromną niespodziankę.

Inicjatorem akcji jest Miejskie Przedszkole nr 2 w Płocku, Stowarzyszenie Pro Patria - Lokalni Patrioci oraz Stowarzyszenie Głos Bohatera.

Celem akcji pod hasłem "Serce za odwagę" było przygotowanie kartek świątecznych dla kombatantów, żołnierzy Podziemia Niepodległościowego przez najmłodszych w wielu miastach w Polsce.

W ramach akcji powstał spot, w którym został ujęty proces tworzenia kartek, przebieg akcji jak i reakcje kombatantów. W ten symboliczny sposób podziękowaliśmy za wielkš odwagę, jakš odznaczali się bohaterowie w czasach walki o wolną i niepodległą Polskę. Oddaliśmy hołd osobom, dzięki którym dzieci mogą bawić się, malować, tańczyć, śpiewać i poszerzać swoją wiedzę.

 

POMÓŻ OŚWIATOWEJ PLACÓWCE TWOICH DZIECI
PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE  Październik 2016  

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 32, wraz z czterema szkołami w Europie (Finlandia, Włochy, Grecja, Turcja) przystąpiła do realizacji projektu "Healthy European Citizens. Food Security" ("Zdrowi obywatele Europy. Bezpieczeństwo żywnościowe.") w ramach programu ERASMUS+, finansowanego przez Unię Europejską. Projekt przeznaczony jest dla chętnych osób z klas V i VI.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem udziału w projekcie.


  Wrzesień 2016  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu
zaprasza na doraźne konsultacje
psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne
dla rodziców i nauczycieli 

Tabela opłat za wynajem pomieszczeń SP32
w roku szkolnym 2016/2017

  Rok szkolny 2015/2016  

Szkoła Podstawowa Nr 32 świętuje

"Nas nie stanie, lecz Ty nie zginiesz (...)
Armio Krajowa"
/Z.Kabata/


 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
składają podziękowanie wszystkim gościom
za uhonorowanie swą obecnością
obchodów 20 rocznicy nadania Szkole Podstawowej nr 32
zaszczytnego imienia Armii Krajowej.

Dziękujemy za Państwa życzliwość, słowa uznania, i przekazane prezenty.
Jesteśmy dumni, że godne upamiętnienie patrona, uhonorowania gości,
kombatantów-żołnierzy Armii Krajowej podkreśliło ciągłość tradycji
niepodległościowych oraz zwróciło uwagę na rolę patriotyzmu
i pamięci historycznej w życiu najmłodszych Polaków.


Zdjęcia z uroczystości 20-lecia nadania szkole imienia Armii Krajowej
http://www.um.torun.pl/pl/swieto-w-szkole-podstawowej-nr-32
http://www.um.torun.pl/pl/szkola-podstawowa-nr-32-swietuje
 

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych
przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz UMK
http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/...
 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły
na rok szkolny 2016/2017

» INFORMACJA O ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH «

» INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWEJ «

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
zachęca do zapisu dzieci z rocznika 2010 do klasy I.
Naszym zamiarem jest utworzenie klasy I, do której uczęszczałyby dzieci 6-letnie.
Szkoła jest gotowa na ich przyjęcie.
Najmłodsi uczyliby się w wydzielonej części szkoły, z dostępem
do tablicy interaktywnej i sali komputerowej. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy,
sali zabaw, stołówki oraz całej infrastruktury szkolnej.
Nasi nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy z sześciolatkami,
uczą przez zabawę, stosują metody aktywizujące,
które pobudzają zainteresowania uczniów
i sprawiają, że nauka staje się przygodą.
Nasze doświadczenie zdobyte w pracy z najmłodszymi dziećmi jest gwarancją,
że stworzymy im warunki do bezpiecznego rozwoju i przyjaznego zdobycia wiedzy.

Zachęcamy Państwa do podjęcia decyzji
i dokonania zapisu dziecka 6-letniego do klasy I.
 

TAK SIĘ ZMIENIA NASZA SZKOŁA


http://www.torun.pl/pl/cieplej-w-szkolach-i-przedszkolach


  Rok szkolny 2014/2015  

Ważna informacja dotycząca legitymacji szkolnej


 

Darowizna dla szkoły - do 6% od osiągniętego dochodu
dla osób prowadzących działalność gospodarczą. 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

SZANOWNI RODZICE!
W związku z napływającymi do szkoły sygnałami, dotyczącymi niewłaściwego użytkowania przez uczniów kont na FACEBOOKU, informujemy, że: - zgodnie z regulaminem FACEBOOKA (pkt. 5 ust. 4): "zabronione jest korzystanie z FACEBOOKA przez osoby poniżej 13 roku życia".
W związku z tym, prosimy rodziców o likwidację kont dzieci poniżej tego wieku, ponieważ jest to naruszenie prawa, które skutkuje poinformowaniem administratora.


  Rok szkolny 2013/2014  

Raport z ewaluacji Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej.
Zachęcamy do zapoznania z wynikami i wnioskami.