Przedszkole SP32

  Lipiec 2018  

Od dnia 13.07.2018r. od godziny 12.00 w sekretariacie szkoły będzie można
uzyskać informację o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału sportowego.
W związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach o ochronie danych
osobowych listy nie będą wywieszone.

Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia w dniu 19.07.2018r.
dokumentu powierzającego wolę uczęszczania dziecka do w/w oddziału.
Dokument jest dostępny w sekretariacie szkoły
oraz w wersji elektronicznej w zakładce » Rekrutacja.

  Czerwiec 2018  

UWAGA!
Od 22.06.2018r. od godziny 14.00 w portierni będzie można uzyskać informację
do jakiej klasy I został przydzielony uczeń oraz kto jest wychowawcą danej klasy.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach o ochronie danych osobowych
listy nie będą wywieszone oraz nie będzie możliwe uzyskanie informacji o przydziale
do klas innych osób.
 

Zebranie Wychowawców klas pierwszych z Rodzicami
odbędzie się 04.09.2018r. o godz. 17.00.

Zebranie Wychowawców z Rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych
odbędzie się 29.08.2018r. o godz. 17.00.

Dzieci 3-letnie serdecznie zapraszamy do przedszkola na dni adaptacyjne,
które odbędą się 30.08-31.08.2018r. (czwartek, piątek) w godzinach 10.00-11.00.

Informacja dotycząca podręczników i listy rzeczy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych zostanie przekazana podczas zebrania Wychowawców z Rodzicami w dniu 29.08.2018r.
 

Gala laureatów konkursów przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych


http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=8166

» Lista laureatów konkursów przedmiotowych «

  Styczeń 2018  

Rządowy Program wspierania w latach 2015-2018 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w szkołach - Bezpieczna+

» więcej informacji «
  Październik 2017  

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023

» pobierz dokument «
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 przypomina,
że ubezpieczenia uczniów mają charakter dobrowolny,
a wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego dokonują rodzice.

Dyrektor, ani inne osoby działające na rzecz Szkoły (np. Rada Rodziców)
nie są uprawnione do dokonywania jakichkolwiek czynności związanych
z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

  Wrzesień 2017  

Obiady od września 2017 roku będą odpłatne na konto - przelewem.
Na podstawie dowodu wpłaty będzie można odebrać kartę obiadową.

 

Tabela opłat za wynajem pomieszczeń SP32
w roku szkolnym 2017/2018

» pobierz dokument «