REKRUTACJA UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

KARTA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW
UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO
w Szkole Podstawowej nr 32
im. Armii Krajowej w Toruniu


 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO
w Szkole Podstawowej nr 32
im. Armii Krajowej w Toruniu