AKTUALIZACJE
 
AKTUALNOŚCI

Basen SP 32 czynny na karnety do dnia 10.02.2023 roku.

Bardzo prosimy o realizację wystawionych karnetów do tego czasu.

 

POMÓŻ OŚWIATOWEJ PLACÓWCE TWOICH DZIECI
PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE

 

OFERTA WYPOCZYNKU ZIMOWEGO
Półkolonie "Historia i dobraz zabawa"
(30.01.2023-03.02.2023)

» pobierz dokument «
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. AK w Toruniu zatrudni
psychologa szkolnego
w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. w wymiarze 0,67 etatu.

CV proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@sp32.torun.pl.

Sekretariat czynny od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.
 

Szkoła Podstawowa nr 32 w Toruniu informuje o wolnych pomieszczeniach do wynajmu pod basenem szkolnym o powierzchni 50m2.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z kierownikiem gospodarczym - pokój nr 5, w godzinach 8-12, codziennie od poniedziałku do piątku.

Stawki za wynajem zgodnie z Zarządzeniem PMT 76 z dnia 16.03.2022 roku.
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (https://tcuw.torun.pl/bip,8.html)
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
uprzejmie informuje, że sprawozdanie finansowe szkoły
zostało opublikowane na stronie internetowej
Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej
pod adresem: https://tcuw.torun.pl/bip,8.html
 

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023

» pobierz dokument «